Sarrera

Bertso-jardunaren ingurumarian, bertsotan egiteaz gain, badira beste zenbait zeregin, talde-lanean burutu ohi direnak, hala nola, gaijartzaile-lana eta epai-lana. Arlo bi horietan ere badugu bertsozaleak biltzeko ohitura eta modua. Horietakoren batean parte hartu gura baduzu, jo gugana ezertariko arrenkura barik. Ondo etorria izango zara!

 

5bestelakotaldeaksarreraweb